Priser

Priser:*

* Gjelder ikke spesialistbehandling - ta kontakt for nærmere informasjon.

Vi tar forbeholde om mulige feil og prisene er veiledende. Vi tar betalt på behandlingsdagen og tar imot bankkort (BankAxept) og kredittkort.

For behandling som utløser trygderefusjon, vil refusjonsbeløpet bli trukket fra før betaling da vi har direkte oppgjør med Helfo.

Avbestilling/endring av time må skje senest 24 timer før timeavtale for å unngå et gebyr. Gebyret er kr 550 per halve time.

Hygienetillegg/smittevern ved hver behandling kr 230, hvis ikke annet er nevnt.

Priser

Undersøkelse inkl. 2 røntgen, enkel rens   (inkl. hygienetillegg)

kr     980
Konsultasjon - akutt (tidsdebitering) kr  2.300
Hygienetillegg ved hver behandling kr     230
Anestesi (bedøvelse) kr     150

Røntgen pr. bilde

OPG (panoramarøntgen)

kr     135

kr     850

Tannfarget fylling (plast) 1 flate fra kr     950
Tannfarget fylling (plast) 2 flater fra kr  1.350
Tannfarget fylling (plast) 3 flater  fra kr  1.550
Tannfarget fylling (plast) 4 flater fra kr  1.700

Rotfylling behandling av 1 kanal

fra kr  3.150

Rotfylling behandling av 2 kanaler

fra kr  3.500
Rotfylling behandling av 3 kanaler fra kr  4.550
Rotfylling behandling av 4 kanaler fra kr  5.150
Ukomplisert ekstraksjon fra kr  1.200
Komplisert ekstraksjon fra kr  2.350
Fullkrone uten stift i Zirkonium eller metall/keramikk inkl. tannteknikk fra kr  6.500
Bro i Zirkonium eller metall/keramikk per tann (ledd) inkl. tannteknikk fra kr  6.500

Glassfiberstift / støpt konus

fra kr  3.350

Porselensinnlegg / krone E-max fra kr  6.750
Partiell protese (en kjeve), avhengig av konstruksjon fra kr 13.000
Reparasjon/rebasering av protese fra kr  3.600
Bittskinne (hard) fra kr  3.900

Blekeskinne pr. tannbue inkl. blekemiddel

1 pk (to sprøyter) blekemiddel Opalecence 10% / 16%

kr  2.500

kr     400